konferencja w Pile

2019-03-14 Piła

Zapraszamy na konferencję dotyczącą projektu „Wielkopolska Onkologia Dziecięca – Wielkopolski Program profilaktyczny w zakresie onkologii dziecięcej”, która odbędzie się w dniu 14 marca w Młodzieżowym Domu Kultury "Iskra" ul. Okrzei 9 w Pile w godzinach 9:00- 16:30 

ZAPROSZENIE

KLIKNIJ TU, ABY ZAREJESTROWAĆ SIĘ NA KONFERENCJĘ

KLIKNIJ TU, ABY ZAREJESTROWAĆ SIĘ NA WARSZTATY ORIGINAL PLAY

PROGRAM

Po części seminaryjnej serdecznie zapraszamy na bezpłatne warsztaty (obowiązują osobne zapisy) z nowatorskiej metody Original Play. Poprowadzi je Pani Jolanta Graczykowska - oficjalny przedstawiciel i koordynator programu Original Play® w Europie. Organizuje i prowadzi warsztaty oraz szkolenia Original Play dla rodziców, profesjonalistów w zakresie edukacji, medycyny, biznesu, osób zajmujących się profesjonalną pomocą dzieciom i dorosłym.

Jest wiele korzyści dla dzieci i dorosłych uczestniczących w programie Original Play. Zalicza się do nich między innymi: wzrost poczucia bezpieczeństwa, redukcję stresów, lęków, zachowań obronnych, redukcję agresji i innych trudnych zachowań w relacjach międzyludzkich, poprawę zdolności adaptacyjnych w nowych sytuacjach, wzrost poczucia własnej wartości, aktywizację sensoryki, poprawę motoryki małej i dużej, wzrost motywacji do uczenia się.

Wstęp na konferencję jest bezpłatny, uczestnicy pokrywają koszty dojazdu i parkingu we własnym zakresie.

Informacja na temat przetwarzania danych osobowych:

1. Każda osoba rejestrując się wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zawartych w formularzu zgłoszeniowym, przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego oraz inne upoważnione podmioty w celach związanych z organizacją i udziałem w konferencji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Jednocześnie uczestnik przyjmuje do wiadomości, że Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego jest administratorem danych osobowych i że przysługuje mu prawo wglądu do danych osobowych i ich poprawiania oraz, że podanie tych danych jest dobrowolne ale jest warunkiem udziału w konferencji. Organizator informuje, że zgoda uczestnika może być cofnięta w dowolnym momencie, a wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

2. Uczestnik konferencji wyraża zgodę na wykorzystanie jego wizerunku przez Organizatora lub inne osoby na zlecenie Organizatora, w tym zwielokrotnianie wszelkimi technikami, rozpowszechnianie i publikowanie w prasie, broszurach, ulotkach, mediach elektronicznych w związku z organizacją, udziałem, relacjonowaniem przebiegu i dokumentowaniem konferencji w razie takich potrzeb. Jednocześnie uczestnik przyjmuje do wiadomości, że Organizator w tej części jest administratorem danych osobowych i że przysługuje mu prawo wglądu do danych osobowych i ich poprawiania oraz, że podanie tych danych jest dobrowolne ale jest warunkiem udziału w konferencji. Organizator informuje, że zgoda uczestnika może być cofnięta w dowolnym momencie, a wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

CJĘ