Personel Społeczny


DLA PERSONELU SPOŁECZNEGO

Szkolenia będą również organizowane dla personelu społecznego tj.: psychologów, pedagogów, pracowników pomocy społecznej, partnerów społecznych (łącznie 525 osób), także w każdym roku trwania programu oraz w miastach powiatowych województwa.

PRACOWNICY INSTYTUCJI POMOCY SPOŁECZNEJ PSYCHOLOGOWIE, PEDAGODZY, TERAPEUCI (POMOC PSYCHOLOGICZNA), PARTNERZY SPOŁECZNI

około 10 osób z każdego powiatu (około 350 osób) weźmie udział w szkoleniach w okresie realizacji programu

1 lub 2-dniowe szkolenia dla ww. osób, realizowane w 5 miastach województwa: Poznań, Piła, Konin, Kalisz, Leszno.
Celem szkoleń jest podniesienie wiedzy pracowników pomocy społecznej z zakresu psychoonkologii, pracy z rodziną dotkniętą chorobą onkologiczną, w szczególności rodzin i osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

  • Zapoznanie się z podstawowymi informacjami na temat psychoonkologii;
  • Poznanie stadiów choroby nowotworowej u dzieci i młodzieży oraz sytuacji trudnych, związanych z tymi etapami;
  • Poznanie aspektów psychologicznych choroby nowotworowej u dzieci i młodzieży;
  • Poznanie etapów psychologicznego podejścia do choroby nowotworowej rodziny i bliskich pacjenta onkologicznego;
  • Nauczenie się samoobserwacji własnych nawyków radzenia sobie z silnymi emocjami, pojawiających się w sytuacjach trudnych i kryzysowych w relacji z chorym onkologicznym;
  • Nauczenie się przekazywania złych wiadomości pacjentowi i rodzinie;
  • Zapoznanie się ze sposobami komunikacji między personelem medycznym a pacjentami i/lub rodziną.Lista szkoleń